CITY CENTER České Budějovice 2007


[CITY CENTER ČESKÉ BUDĚJOVICE]

Naše společnost General Compact, s.r.o. prováděla návrh a realizaci skleněného, interiérového zábradlí a markýzy nad hlavním vstupem tohoto významného českobudějovického komplexu ve spolupráci s ateliérem EIS v Č. Budějovicích. Stavbu prováděla stavební firma HOCHTIEF CZ, divize Čechy o. z.E-Mail: