RODINNÁ VILA NEDALEKO PRAHY 2010


[RODINNÁ VILA NEDALEKO PRAHY]

Naší společnosti General Compact, s.r.o. bylo velkou ctí podílet se na jedné z nejzajímavějších staveb rodinné rezidence současnosti. Dle architektonického návrhu firmy GADline Architektura a GADline Stavitelství, která stavbu realizovala, vzniklo dílo mimořádné úrovně. Naše společnost se zde podílela na designovém návrhu a realizaci atypického schodiště, zábradlí, skleněných dveří a dalších prvků vstupní haly. Poprvé zde byl aplikován ocelový obklad betonového monolitu schodiště s povrchovou úpravou- nástřikem polyuretanovou hmotou, která zajišťuje naprosto kompaktní povrch schodiště. Podařilo se zde i vytvořit čisté uložení skleněných tabulí zábradlí-bez viditelného způsobu kotvení. V exteriéru, v rámci fasádních úprav, bylo dle našeho technologického postupu vyřešeno ukončení atik bez oplechování, tím byla beze zbytku naplněna představa architekta Ing. Aleše GadlinyE-Mail: