Výroba betonových konstrukcí schodišť

Naše společnost se začala v posledních letech intenzivně zabývat i realizacemi složitých konstrukcí betonových schodů, zejména těch, které ostatní výrobci odmítali realizovat pro vysokou náročnost projektové přípravy, nároky na přesnost bednění, nebo extrémně složité armování. Díky vlastnímu projekčnímu studiu a kvalitnímu vyškolenému montážnímu personálu, se nám daří přinášet do světa schodišť nové možnosti.

Betonové schody realizace

Pro představu uvádíme realizaci z roku 2012, která svou technickou přípravou patřila mezi ty složitější. Na tyto betonové schody bylo použito díky jeho nepravidelnému tvaru cca 160 druhů tvarových armovacích dílů. Díky monolitické konstrukci působí betonové schody stabilně a bezpečně.

Výroba betonových schodů
Betonové schody
Betonové schody dřevěný obklad

detail realizace MODEL LANG

Betonové konstrukce schodiště

Navrhujeme a dodáváme betonové konstrukce schodišť velmi subtilní, zubaté konstrukce, které nepřesahují sílu 10cm. U vetknutých betonových konstrukcí lze dosáhnout i síly do 6 cm. Samozřejmostí je výroba běžných, klasických betonových konstrukcí schodů, s hladkou spodní částí. viz. BETONOVÁ SCHODIŠTĚ.

Obklady betonových schodů

Betonové schody se následně obkládají různými materiály. Nejčastěji se využívá obklad dřevem, kamenem, keramikou, nebo zajímavými kombinacemi s kovem nebo sklem viz. OBKLADY SCHODIŠŤ. Povrch betonové konstrukce lze také dokončit moderními stěrkami. Na podzim roku 2012 naše společnost provedla 1. úspěšný nástřik polyuretanovou hmotou přímo na betonový monolit při dosažení vysoké kvality povrchu.

Zábradlí na betonové schody

Na betonovou konstrukci lze následně instalovat zábradlí kovové s bočním kotvením, nebo kotvit přímo do nášlapů shora. Další vhodnou variantou je zábradlí skleněné, které lze kotvit z boku pomocí terčů různých tvarů, nebo pomocí nosných kovových pasů. Kovové pasy lze aplikovat v oceli s povrchovou úpravou nebo doplnit nerezovou krycí kapotáží viz. ZÁBRADLÍ A MADLA.